"Tu esti iubirea mea, imi deschid inima in fata ta."

luni, 22 februarie 2016

Yin şi Yang - Lider şi Manager

Cercetările arată că un creier uman e împărţit în două emisfere, cea dreaptă şi cea stângă, şi că fiecare dintre ele este specializată pe anumite funcţii, procesează anumite informaţii şi se ocupă de anumite feluri de probleme. 

Deşi ambele emisfere sunt implicate în procese logice şi creatoare, cea stângă lucrează mai mult cu logica şi cea dreaptă mai mult cu emoţiile. Cea stângă lucrează mai mult cu cuvintele şi cea dreaptă cu imaginile. Cea stângă lucrează cu părţi şi amănunte, cea dreaptă cu întregi şi relaţii între părţi. Cea stângă lucrează cu analiza, ceea ce înseamnă a desface în bucăţi, cea dreaptă cu sinteza, ceea ce înseamnă a pune la un loc. Cea stângă lucrează cu gândirea în succesiune, cea dreaptă cu gândirea simultană şi holistică. Emisfera stângă este legată de timp, adică deţine simţul timpului, al scopului şi al poziţiei omului faţă de acele scopuri, iar emisfera dreaptă nu depinde de timp, adică poate pierde simţul timpului. Cea stângă guvernează partea dreaptă a corpului, iar cea dreaptă guvernează partea stângă a corpului, cea stângă este Yang-ul iar cea dreaptă este Yin-ul. 

În cadrul unei organizaţii, oamenii îndeplinesc de obicei unul dintre următoarele roluri: producător, manager sau lider.
De exemplu, dacă nu există producători, ideile şi deciziile nu sunt duse la îndeplinire, adică munca nu este făcută. Unde nu există manageri, sunt ambiguităţi de rol şi conflicte întrucât toţi lucrează independent, ca şi producători, cu prea puţine sisteme şi proceduri stabile. Iar dacă nu există lideri, lipseşte viziunea, direcţia şi oamenii încep să piardă din vedere misiunea organizaţiei.
Deşi fiecare rol este important în organizaţie, rolul de lider este cel mai important, întrucât fără o conducere strategică oamenii ar putea urca conştiincioşi “scara succesului” dar ar putea descoperi, odată ajunşi pe ultima treaptă, că scara e rezemată de un alt zid. 


Aplicând rolurile celor două emisfere ale creierului, la cele trei roluri principale din cadrul organizaţiilor, observăm că rolul managerului ţine mai ales de emisfera stângă, iar rolul liderului de emisfera dreaptă. Rolul producătorului ţine de natura muncii lui (dacă munca e logică, analitică, verbală, implică în principal emisfera stângă, dacă este intuitivă, emoţională, creatoare înseamnă în principal emisfera dreaptă). Cei care sunt manageri excelenţi, dar au deficienţe în a fi buni lideri, pot fi foarte bine organizaţi şi pot avea rezultate excelente aplicând proceduri, sisteme, politici. Dar dacă nu sunt motivaţi din interior, ei se realizează puţin, pentru că le lipseşte sentimentul, inima. Totul este mecanic, formal, strâns, controlat. 

Idealul este de a cultiva abilitatea de a face legături între emisfera stângă şi cea dreaptă; atunci o persoană poate discerne tipul de situaţie în care se află şi instrumentele adecvate pentru a o aborda. Pentru a ajunge la un echilibru funcţional, o persoană poate exersa emisfera mai puţin solicitată. De exemplu, o persoană dominată de emisfera stângă ar fi necesar să-şi exerseze în mod intenţionat “muşchii” din emisfera dreaptă învăţând să comunice mai mult prin simţuri şi imagini vizuale, să asculte mai mult cu ochii decât cu urechile, implicându-se în latura creatoare a rezolvării problemelor. O persoană dominată de emisfera dreapta ar fi necesar să-şi exerseze în mod intenţionat “muşchii” din emisfera stângă prin procese analitice de rezolvare a problemelor, comunicare verbală şi logică, prin studiul ştiinţelor. 

Un lider strategic poate asigura direcţia şi viziunea, poate motiva prin iubire şi poate construi o echipă bazată pe respect reciproc, ai cărui membri se completează unii pe alţii, fiind mai preocupat de eficacitate decât de eficienţă (rolul managerului), mai mult de direcţie şi de rezultate, decât de metode, sisteme şi procese (rolul managerului). 

Managementul şi lidershipul nu se exclud una pe cealaltă, lidershipul constituind cea mai înaltă componentă a managementului, şi ambele sunt importante pentru progresul continuu, pentru a urca pe scara succesului care e sprijinită de zidul corect!

Monica

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu