"Tu esti iubirea mea, imi deschid inima in fata ta."

duminică, 15 septembrie 2013

Legea dharma-ei sau a menirii în viaţăOrice om are o menire în viaţa….un har unic sau un talent special pe care îl poate dărui celorlalţi. Atunci când acest talent unic fuzionează cu serviciul adus celorlalţi, noi experimentăm o stare de extaz spiritual, care este scopul suprem, mai presus de orice. Când lucrezi, Tu eşti un flaut prin care trece şoapta orelor, transformându-se în muzică.… Şi ce înseamnă să lucrezi prin iubire? Înseamnă să ţeşi haina cu firele extrase din propria ta inimă, conştient că cea care va purta haina va fi iubita ta… Kahlil Gibran, Profetul 

Legea dharma-ei afirmă că noi ne-am asumat manifestarea în această formă fizică cu unicul scop de a împlini această menire. Câmpul potenţialităţii pure este în esenţa lui însăşi divinitatea, iar divinul îşi asumă o formă umană numai cu scopul de a împlini un anumit ţel.

Potrivit acestei legi, orice om are un talent unic şi o manieră unică de a-l exprima. Există ceva ce putem face mai bine decât oricine altcineva din întreaga lume. Oricărui talent unic (şi expresiei sale manifestate) îi corespund o serie de nevoi unice. Atunci când aceste nevoi se suprapun peste expresia creativă a talentului nostru, scânteia produsă dă naştere la abundenţă şi belşug.

Exprimarea talentelor noastre pentru a răspunde acestor nevoi creează prosperitate. Dacă i-am învăţa pe copii acest principiu încă de la începutul vieţii lor, am vedea ce efecte remarcabile poate să producă el. Personal, am făcut acest lucru cu copiii mei. Le-am spus întotdeauna că există un motiv pentru care se află în această lume şi că ei trebuie să descopere singuri care este acest motiv. Copiii mei au auzit aceste lucruri de la vârsta de patru ani. În plus, i-am învăţat cum să mediteze, după care le-am spus: „Aş dori să nu vă temeţi niciodată, dar absolut niciodată, în legătură cu felul în care vă veţi câştiga existenţa. Dacă nu veţi reuşi singuri acest lucru, eu voi avea grijă de voi, aşa că nu trebuie să vă faceţi griji. Aş dori de asemenea să nu vă concentraţi excesiv asupra notelor pe care le obţineţi la şcoală. Nu ţin să deveniţi cei mai buni. Ceea ce mi-aş dori în schimb foarte mult din partea voastră ar fi să vă puneţi întrebarea în ce fel puteţi servi umanitatea, şi care sunt talentele voastre speciale. Fiecare om are un talent special pe care nu-l mai are nimeni altcineva, şi fiecare o mare o manieră specială de a exprima acel talent, pe care nimeni altcineva nu o mai are”. Şi astfel, toţi copiii mei au ajuns la cele mai bune şcoli, au avut cele mai mari note, şi fiecare încearcă să îşi exprime unicitatea, concentrându-se asupra lucrurilor pe care le au de dăruit. Aceasta este Legea dharma-ei.

Legea dharma-ei are trei elemente. Primul afirmă că orice om se află pe acest pământ pentru a-şi descoperi Sinele real, pentru a realiza că adevărata sa identitate este una spirituală, că în esenţă este o fiinţă spirituală care şi-a asumat o manifestare în formă fizică. Nu este corect să spunem că noi suntem fiinţe umane care au din când în când experienţe spirituale. Realitatea este inversă: noi suntem fiinţe spirituale care şi-au asumat o formă umană ocazională. Orice om se află pe această planetă pentru a-şi descoperi sinele superior sau sinele spiritual. Acesta este primul înţeles al Legii dharma-ei. Noi trebuie să descoperim singuri că în interiorul nostru se află un zeu sau o zeiţă într-o stare embrionară, care doreşte să se nască pentru ca noi să ne manifestăm divinitatea.

Cel de-al doilea element al Legii dharma-ei se referă la exprimarea talentului nostru unic. Legea dharma-ei afirmă că orice fiinţă umană se naşte cu un talent unic. Fiecare dintre noi are un talent unic prin expresia lui, atât de unic încât nu mai există nimeni pe această planetă care să dispună de acest talent, sau de expresia lui. Altfel spus, există în noi posibilitatea de a face ceva mai presus decât oricine altcineva pe această planetă. Atunci când ne descoperim această menire şi când o exersăm, noi pierdem noţiunea timpului. Atunci când ne exprimăm talentul unic de care dispunem (în unele cazuri avem chiar mai multe asemenea talente unice), expresia acestui talent ne conduce într-o lume a conştiinţei care transcende hotarele timpului.

Cel de-al treilea element al Legii dharma-ei se referă la serviciul adus umanităţii, semenilor noştri, la anumite întrebări pe care orice om ar trebui să şi le pună, căutând răspunsul la ele: „Ce pot face pentru a fi de folos? Cum îi pot ajuta pe cei cu care intru în contact?” Atunci când combinăm capacitatea de a ne exprima talentul unic cu serviciul adus umanităţii, se poate spune că respectăm plenar Legea dharma-ei.

Dacă mai adăugăm şi experienţa directă a propriei noastre spiritualităţi, a câmpului potenţialităţii pure, este de-a dreptul imposibil să nu avem acces la o prosperitate infinită, căci aceasta este singura cale prin care poate fi atinsă prosperitatea. Această prosperitate nu este temporară, ci permanentă, căci talentul nostru este unic şi nu poate fi depăşit de nimeni, la care se adaugă serviciile aduse semenilor noştri, pe care le putem descoperi răspunzând la întrebări de tipul: „Ce pot să fac ca să-i ajut pe alţii?”, în locul unora de tipul: „Ce pot să fac pentru a-mi fi mie bine?”

Întrebarea „Cu ce mă aleg eu?” ţine de dialogul interior al egoului. Întrebarea „Ce pot să fac pentru a le fi de folos altora?” ţine de dialogul interior al spiritului. Spiritul se referă la acel domeniu al conştiinţei noastre în care experimentăm universalitatea. Simpla trecere de la un dialog interior bazat pe întrebarea „Eu cu ce mă aleg?” la întrebarea „Ce pot face pentru alţii” este suficientă pentru a transcende egoul şi pentru a pătrunde în lumea spiritului. Calea cea mai sigură pentru a pătrunde în lumea spiritului este meditaţia, dar simpla trecere de la o întrebare la alta, aşa cum am arătat mai sus, este suficientă pentru a căpăta acces la lumea spirituală, adică la acea lume în care ne putem experimenta propria universalitate.

Dacă doriţi să folosiţi la maximum Legea dharma-ei, este necesar să faceţi mai multe angajamente. Primul angajament este acesta: îmi propun să caut până când îmi voi descoperi sinele superior, care îmi transcende egoul, prin intermediul practicii spirituale. Cel de-al doilea angajament este următorul: voi urmări să îmi descopăr talentele unice, pentru a mă bucura de ele, căci ştiu că pătrunderea în lumea spiritului, care transcende timpul, aduce după sine fericirea. Voi cunoaşte astfel beatitudinea. Cel de-al treilea angajament este acesta: mă voi întreba în permanenţă ce pot face pentru a fi de folos umanităţii. Voi răspunde la această întrebare şi apoi voi aplica în practică acest răspuns. Îmi voi folosi talentele unice pentru a le fi de folos semenilor mei, îmbinând împlinirea nevoilor lor cu dorinţa mea de a-I ajuta pe alţii.

Vă propunem să faceţi o listă în scris cu răspunsurile posibile la următoarele două întrebări: dacă nu aţi avea nici o grijă financiară şi aţi dispune de toţi banii din lume, ce aţi face? Dacă răspunsul afirmă că aţi continua să faceţi exact ceea ce faceţi acum, înseamnă că vă aflaţi deja în plină dharma, că sunteţi pasionat de ceea ce faceţi, deci vă manifestaţi deja talentul unic. Apoi vă puteţi întreba: ce aş putea face pentru a fi de folos umanităţii? Răspundeţi la această întrebare şi apoi aplicaţi practic răspunsul. Descoperiţi-vă divinitatea, talentul unic, serviţi umanitatea, şi veţi avea astfel parte de întreaga prosperitate pe care o doriţi. Atunci când nevoile noastre interioare creatoare se suprapun cu nevoile semenilor noştri, prosperitatea curge spontan din lumea nemanifestată în cea manifestată, din împărăţia spiritului în lumea formelor. Începem să experimentăm astfel viaţa noastră ca pe o expresie miraculoasă a divinităţii – nu doar din când în când, ci în permanenţă. Numai astfel putem cunoaşte adevărata fericire şi adevărata semnificaţie a succesului, extazul şi fericirea propriului spirit.

Aplicarea Legii dharma-ei sau a menirii în viaţă

Voi pune în aplicare Legea dharma-ei, angajându-mă să respect următoarele etape:
1.Astăzi voi cultiva plin de iubire zeul sau zeiţa care există în interiorul meu, într-o stareembrionară. Îmi voi acorda întreaga atenţie spiritului care îmi animă trupul şi sufletul. Îmi propun să mă trezesc faţă de liniştea profundă din interiorul inimii mele. Oricât de implicat aş fi într-o experienţă temporală, îmi propun să nu uit nici o clipă de conştiinţa eternităţii.

2.Voi face o listă cu talentele mele unice. Voi adăuga apoi toate acele lucruri pe care îmi placesă le fac atunci când îmi manifest talentul unic. Ori de câte ori îmi folosesc talentul unic în serviciul semenilor mei, pierd noţiunea timpului şi aduc prosperitate, deopotrivă în viaţa mea şi în vieţile celor din jur.

3.Îmi voi pune zilnic întrebarea: „Ce pot face pentru a fi de folos altora?” Răspunsul la aceastăîntrebare îmi va permite să-i ajut pe alţii, plin de iubire.

Recapitulare şi concluzie
Vreau să cunosc gândurile lui Dumnezeu… Restul nu sunt decât detalii. Albert Einstein

Mintea universală regizează tot ceea ce se petrece în miliarde de galaxii, cu o precizie elegantă şi cu o inteligenţă fără greş. Inteligenţa ei este supremă şi perfectă, şi poate fi regăsită în toate fibrele existenţei: de la cel mai mic atom până la cea mai mare galaxie. Tot ceea ce trăieşte este o expresie a acestei inteligenţe. Iar această inteligenţă operează prin intermediul celor Şapte Legi Spirituale.

Dacă privim o celulă a corpului uman, vom descoperi în funcţionarea ei expresia acestor legi. Fiecare celulă, indiferent dacă aparţine stomacului, inimii sau creierului, se naşte prin Legea potenţialităţii pure. ADN-ul este un exemplu perfect de potenţialitate pură; mai mult, el este expresia materială a purei potenţialităţi. Acelaşi ADN care există în toate celulele organismului se exprimă pe sine în multiple feluri, pentru a împlini astfel nevoile unice ale respectivei celule.

Celulele operează de asemenea şi prin intermediul Legii dăruirii. O celulă nu poate fi vie şi sănătoasă decât atunci când se află în echilibru. Această stare de echilibru, de împlinire şi armonie, nu poate fi realizată decât printr-un schimb constant, prin dăruire şi primire. Fiecare celulă a corpului le susţine şi le hrăneşte pe toate celelalte, primind la rândul ei susţinere şi hrană din partea lor. Celula se află întotdeauna într-o stare de flux dinamic, iar acest flux nu poate fi întrerupt niciodată. De fapt, fluxul reprezintă însăşi esenţa vieţii celulei. Ea nu poate primi elementele de care are nevoie pentru a-şi putea continua existenţa decât dacă menţine continuitatea acestui flux dinamic.

Legea karma-ei este aplicată impecabil de fiecare celulă, căci inteligenţa celulară îi permite să dea întotdeauna răspunsul cel mai corect şi cel mai precis la orice eveniment care se petrece.

Legea efortului minim este respectată la fel de impecabil de către celule, ale căror funcţii sunt îndeplinite cu o eficienţă discretă şi într-o stare de luciditate relaxată.

Legea intenţiei şi a dorinţei face ca intenţiile fiecărei celule să contribuie la puterea infinită de organizare a inteligenţei naturii. Chiar şi o simplă intenţie cum ar fi metabolizarea unei molecule de zahăr declanşează pe loc o întreagă simfonie de evenimente în interiorul corpului, care trebuie să secrete o cantitate precisă de hormoni, la momentul cel mai potrivit, pentru a converti molecula de zahăr în energie creatoare pură. Respectarea Legii detaşării de către celule este evidentă. Celulele sunt perfect detaşate de rezultatul intenţiilor lor. Ele nu dau greş niciodată tocmai pentru că sunt perfect centrate în viaţă, în momentul prezent, în luciditatea inteligenţei celulare.

Fiecare celulă respectă de asemenea Legea dharma-ei. Fiecare celulă are datoria să-şi descope resursa, sinele superior; mai mult, ea trebuie să îşi servească suratele, pe celelalte celule, şi să-şi manifeste talentele unice. Celulele inimii, ale stomacului, şi cele imunitare au toate aceeaşi sursă, sinele superior, câmpul potenţialităţii pure. Fiind direct conectate la acest computer cosmic, ele îşi pot exprima talentele unice fără nici un efort şi fără să perceapă conştiinţa timpului. În acest fel, ele îşi păstrează integritatea, asigurând totodată integritatea corpului fizic. Dialogul interior al oricărei celule din corpul uman este acesta: „Cum pot să ajut?” Celulele inimii doresc să le ajute pe cele ale sistemului imunitar, celulele sistemului imunitar doresc să le ajute pe cele ale stomacului şi pe cele ale plămânilor, iar celulele creierului le ascultă şi le ajută pe toate celelalte. Fiecare celulă din corpul uman are o singură funcţie: aceea de a le ajuta pe toate celelalte celule.

Privind comportamentul celulelor din propriul nostru corp noi putem observa cea mai eficientă şi mai perfectă expresie a celor Şapte Legi Spirituale. Acesta este geniul inteligenţei naturii. Acestea sunt gândurile lui Dumnezeu – tot restul sunt detalii.
 
Cele Şapte Legi Spirituale ale succesului reprezintă aşadar nişte principii atotputernice care ne permit să atingem autocontrolul şi cunoaşterea de sine. Dacă veţi studia aceste legi şi veţi aplica etapele descrise mai sus, aveţi toate şansele să manifestaţi tot ceea ce veţi dori, să obţineţi întreaga prosperitate, banii şi bunăstarea de care aveţi nevoie. În plus, viaţa dumneavoastră va deveni mai frumoasă şi mai plăcută din toate punctele de vedere, căci aceste legi sunt simultan şi legile vieţii, cele care fac ca viaţa să merite să fie trăită.

Există o ordine naturală în aplicarea acestor legi în viaţa de zi cu zi, care vă poate ajuta să vi le reamintiţi. Legea potenţialităţii pure este experimentată prin tăcere, meditaţie, ne-emiterea de judecăţi şi de critici, şi prin comuniunea cu natura, dar ea este activată prin aplicarea Legii dăruirii. Esenţa acestui principiu constă în a învăţa să dăruiţi (consacraţi) ceea ce vă doriţi. Astfel poate fi activată Legea potenţialităţii pure. Dacă doriţi să obţineţi prosperitate, dăruiţi prosperitate; dacă doriţi să obţineţi bani, dăruiţi bani; dacă doriţi să obţineţi iubire, respect şi apreciere, dăruiţi iubire, respect şi apreciere.

Actele de dăruire activează de asemenea Legea karma-ei. Vă puteţi crea astfel o karma bună, iar o karma bună face ca totul să decurgă mai uşor în viaţă. Veţi remarca astfel că nu va mai trebui să depuneţi eforturi la fel de mari pentru a obţine ceea ce doriţi, ceea ce ne conduce automat la Legea efortului minim. Când totul va deveni uşor şi lipsit de efort, şi când dorinţele dumneavoastră vor fi împlinite, veţi ajunge să înţelegeţi spontan Legea intenţiei şi a dorinţei. Împlinirea dorinţelor fără nici un efort uşurează enorm aplicarea Legii detaşării.

În sfârşit, atunci când veţi începe să înţelegeţi toate legile de mai sus, vă veţi focaliza în mod natural asupra menirii dumneavoastră în viaţă, ajungând astfel la Legea dharma-ei. Prin aplicarea acestei legi, prin manifestarea talentelor dumneavoastră unice şi împlinirea nevoilor semenilor dumneavoastră, veţi putea crea tot ceea ce veţi dori, oricând veţi dori acest lucru. Veţi deveni astfel senin şi fericit, iar viaţa dumneavoastră va deveni o expresie a iubirii infinite.

Noi suntem călători pe drumul eternităţii, iar calea noastră este cosmosul, dansul stelelor şi al galaxiilor. Viaţa este eternă, dar expresiile ei sunt efemere, trecătoare, simple clipe care apar şi dispar. 

Gautama Buddha, părintele budismului, spunea odată: Această existenţă a noastră este la fel de trecătoare ca şi norii pe un cer de toamnă. Contemplarea naşterii şi morţii fiinţelor umane este ca şi cum ai privi mişcările unui dans. Durata unei vieţi poate fi asemănată cu un fulger, care iluminează efemer cerul, sau cu un pârâu de munte.

Ne-am oprit pentru o clipă să ne întâlnim unii cu alţii, să ne iubim, să ne împărtăşim trăirile. Clipa prezentă este preţioasă, dar trecătoare. Este o simplă paranteză în cadrul eternităţii. Dacă vom şti să ne îngrijim unii de alţii, plini de iubire şi de seninătate, noi putem crea o viaţă prosperă pentru noi şi pentru cei din jurul nostru. Abia atunci vom putea spune că a meritat să trăim clipa prezentă.

Sursa: Deepak Chopra – “Cele sapte legi spirituale ale succesului”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu